Valga VIRTUAALNE KESKVÄLJAK

Riia 2


Valga peaväljaku vahetus läheduses Jaani kiriku vastas paiknev endine kaupmeheelamu on ehitatud 19. sajandi lõpul. Esimese korruse äripinnad on olnud kasutuses majapidamistarvete kauplusena.

Arhitektuur:
2-korruseline viilkatusega krohvitud telliskividest hoone, mille tänavafassaadi paremas servas eendub teise korruse tasandil hoone üldmahust teravatipulise kiivri ja historitsistliku dekooriga puidust nurgatorn. Esifassaadi vasakus servas tasakaalustab nurgatorni historitsistliku puitdekoori ja ümaraknaga viiluväli, mis ühes viilualuse seinapinnaga moodustab fassaadil risaliidilaadse terviku, mida ülejäänud teise korruse seinapinnast eraldavad krohvile markeeritud liseenid ning rõhtsa sillusega aknaava. Seinapinda nurgarisaliidi ja –torni vahel ilmestavad kolm suurt ümarkaarse sillusega aknaava. Hoone esifassaad on esimese korruse tasandil sümmeetriline, kahel pool kesktelge paiknevad keskse ukseava ja paarisakendega äriruumid, mis on hiljem liidetud üheks. Ümberehituse käigus on vasakpoolne uksekoht asendatud aknaavaga. Mõlema äriruumi külgedel kordub topelt liseenide motiiv. Ühekordne liseen on ka äriruumide ukse- ja aknaavade vahel. Hoone rahutu fassaadi seob tervikuks heledast krohvipinnast esiletõusev aknaavade raamistus ning esimese ja teise korruse vaheline karniis, millele olid algselt kinnitatud esimese korruse äriruumide reklaamsildid.

Kui Sina oskad selle hoone kohta midagi lisaks öelda, siis jaga seda siin.

Allikad:
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23335&fbclid=IwAR0MIbyCYqyqV7cNqqRE4d9RU4mhLcDhdoMoyCobkqLMgepsLZPYrE96Xvc