Valga VIRTUAALNE KESKVÄLJAK

MANIFEST

Projekt VALGA RUUM tegeleb kohalike elanike kaasamisega neid ümbritseva linnaruumi kujundamise ja kasutamise protsessidesse. Tunneme end hästi linnaruumis, mis meie vajadusi rahuldab.

Selleks on vajalik luua ruumi koostöös kohalike inimestega, kes tegelikkuses seda ruumi kasutavad. Kui inimestele anda võimalus kaasa rääkida ja otsustada ümbritseva ruumi üle, aitab see teha kaalutletud valikuid ja luua inimestele ruumi, mida nad päriselt vajavad ja kasutada soovivad.

Kaasamine võib näida keeruline ja aeganõudev tegevus, mis pidurdab projektide menetlemist kohalikus omavalitsuses, kuid koostööd tehes saadakse tulemuseks projektid, mis on reaalselt vajalikud ning nii ei tehta asjatuid kulutusi millelegi, mida keegi ei vaja või soovi kasutada. VALGA RUUM töötab läbi erinevad mudelid ja annab soovitused, kuidas kaasamisest saab õnnestunud osalemine.